הפרשה בגבולות השונים

מאמרים

תרומות ומעשרות ושביעית בעיר בירות

האם בעיר בירות בתחום עולי ממצרים? ואם כן- האם יש בה חובת תרומות ומעשרות וקדושת שביעית?

הרב נתנאל ב"ר משה חבובא זצוק"ל ראב"ד דמשק

מאמרים

בענין נתינת מעשר עני באיזורי הארץ השונים

האם יש חובה לתת מעשר עני גם במקומות שנכבשו ע"י עולי מצרים בלבד, כדעת הרמב"ם? האם יש חובת נתינה בדגן, תירוש ויצהר, כדעת...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות באילת

במאמר זה נברר האם אילת היא חלק מארץ ישראל או לאו, ונדון מתי חל הפטור של פירות ארץ ישראל שיצאו לחו"ל

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

toraland whatsapp