הפרשה מן המוקף

מאמרים

"מוקף" בזה"ז - חלק ב'

חליפת מכתבים בין הרב יואל פרידמן, הגר"ש ישראלי והרב נריה גוטל בנושא 'מוקף' בזה"ז

חליפת מכתבים

מאמרים

"מוקף" בזה"ז - חלק א'

חליפת מכתבים בין הרב יואל פרידמן, הגר"ש ישראלי והרב נריה גוטל בנושא 'מוקף' בזה"ז

חליפת מכתבים

מאמרים

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ד'

מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

הרב יעקב אריאל

מאמרים

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ג'

מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

הרב יעקב אריאל

מאמרים

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ב'

מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

הרב יעקב אריאל

מאמרים

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק א'

מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

הרב יעקב אריאל

toraland whatsapp