מעשר ראשון

מאמרים

נתינת מעשר ראשון בימינו

המתנות הניתנות מתבואת הארץ, יש בהם חיוב הפרשה וחיוב נתינה. חיוב הנתינה הוא לתת לכל שבט בעם ישראל את המתנות הראויות לו....

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית...

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp