מקום הגידול

מאמרים

תרו"מ בגינת הבית

אדם שיש לו עצי הדר בחצר הבית. האם מותר לו לאכול את הפירות מבלי להפריש, לפני הכנסתם הביתה?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים

כאשר קונים תוצרת חקלאית (כגון קטניות) הבאה מקבוצים שיש בהם חברים נכרים, כיצד יש להפריש תרומות ומעשרות מיבול זה, שגדל...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp