קביעות למעשר

מאמרים

גמר-מלאכה וקביעות למעשר

פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל בעניין גמר-מלאכה וקביעות למעשר

הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל

מאמרים

תרו"מ בפירות ההדר בגינת הבית

בהפרשת תרו"מ בפירות ההדר (כגון: קלמנטינות) בגינת הבית- מדוע אי אפשר לסמוך על כך שפרי שלא ראה את פני הבית פטור ממעשרות?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

עובדי הפרדס ונהגי המשאית נוהגים לקטוף תפוזים להכניס אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית...

הרב עזריאל אריאל