קביעות למעשר

מאמרים

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות חל מרגע הכנסת הפירות לבית. חז"ל דנו במספר סוגי בתים, אך מה דינה של מכונית? האם המכניס אליה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

קביעות למעשר בחממה

בשמיטה שמענו שלהרבה פוסקים דין חממה כדין בית. שאלתנו היא, אם גידול בחממה נחשב כ"רואה פני הבית", ואין לאכול ממנו ארעי בלא...

הרב דב לנדא

מאמרים

חיוב מעשר בקטיף תיירותי

קטיף תיירותי הוא בילוי שבו אדם מגיע עם בני משפחתו למטע שמיועד לכך, הם קוטפים פירות ואוכלים אותם ליד העצים. משלמים בכניסה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

עובדי הפרדס ונהגי המשאית נוהגים לקטוף תפוזים להכניס אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תרו"מ בפירות ההדר בגינת הבית

בהפרשת תרו"מ בפירות ההדר (כגון: קלמנטינות) בגינת הבית- מדוע אי אפשר לסמוך על כך שפרי שלא ראה את פני הבית פטור ממעשרות?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

גמר-מלאכה וקביעות למעשר

פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל בעניין גמר-מלאכה וקביעות למעשר

הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל

toraland whatsapp