שנות המעשרות

מאמרים

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

האתרוג בט"ו בשבט

בקביעת שנת המעשר בפירות הולכים בדרך כלל לפי החנטה, באתרוג הדין הוא שונה. מהו הדין ומדוע?

הרב משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות משסק

השסק חונט בסתיו ופעמים חנטתו מתאחרת לאמצע החורף. במקרים אלו מתעורר הספק איזה פרי חנט לפני ט"ו בשבט ואיזה לאחריו. איך...

הרב אורי רדמן

toraland whatsapp