הארץ ומצוותיה

מאמרים

הרכבת שקד על כנת אפרסק-שקד

מה דין כנה המורכבת מאפרסק ושקד לעניין כלאיים ומה דין התוצר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין שתילים מורכבים

אסור לקיים אילן שהורכב בכלאיים אבל הפרי היוצא ממנו מותר. האם מותר לקנות מהשתלן שתילים כשידוע שהם מורכבים, או שאסור כיון...

הרב עזרא בצרי

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק ב'

במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על...

הרב שמחה שטטנר

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק א'

במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על...

הרב שמחה שטטנר

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מ"חוביזה" (חלמית)

בגינתנו צומחת "חוביזה" (חלמית) שבאה עם הרוח ולא נזרעה על ידינו, ואנחנו נוהגים להכינה ולאוכלה. האם צריכים אנחנו להפריש...

הרב ראובן הילר

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ה'

למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על...

הרב שמעון בירן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ד'

למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על...

הרב שמעון בירן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ג'

למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על...

הרב שמעון בירן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ב'

למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על...

הרב שמעון בירן