חברה ומשפחה

מאמרים

התמודדות הלכתית עם שאלת הנאמנות הזוגית

במאמר זה המחבר סוקר מבוא לשאלת הנאמנות הזוגית, החל מהגדרה של נאמנות זוגית אידיאלית כפי שהיא מתפרשת במקורות חז"ל, וכלה...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

אתגר הלהט"ב – היבטים הלכתיים, ערכיים וטיפוליים

במאמר זה נבחן את השאלה העקרונית אם ייתכן קשר זוגי או משפחתי שאינו בין איש לאישה.

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

ייחוס האב בתרומת ביצית מאישה לא יהודייה

על שאלת ייחוסו של הוולד במקרים שבהם אישה אחת אחראית על מחצית המטען הגנטי שלו – הביצית הגיעה ממנה, ואישה שנייה נושאת את...

הרב אריה כץ

מאמרים

אתגר הלהט"ב – היבטים הלכתיים, ערכיים וטיפוליים

מהו היחס ההלכתי-ציבורי לאנשים מאותגרי זהות מינית? הסוגיה הלהט"בית ניצבת לפתחם של אנשי טיפול כמו גם אנשי תורה וחינוך כמעט...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

יחסים בין המינים בעידן הדיגיטלי – היבטים הלכתיים ופסיכולוגיים

מקרים רבים שמגיעים לרבנים ואנשי מקצוע ומציפים את סוגיית הממשק בין המינים. אומנם סוגיה זו הייתה מאז ומעולם סוגיה הלכתית...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

על השיטה בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול למעבר משיטת בחירות יחסיות-ארציות לשיטת בחירות אזוריות או אף לבחירות בשיטה הרובנית?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

'אחוז החסימה' בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול להקטנת 'אחוז החסימה', או שדווקא טוב ש'אחוז החסימה' ייוותר גבוה למדיי?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

מהות ה'שבע ברכות' ומשמעותן להשתתפות אישה בברכות

מדוע צריך לברך במניין, מה הדין אם התחילו לברך ברכת חתנים בעשרה ויצאו חלקם, האם יוצאים ידי חובה באמצעות רמקול. האם מותר...

הרב צבי רייזמן

מאמרים

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות...

הרב אליעזר איגרא

toraland whatsapp