אקטואליה בחברה

מאמרים

יחסים בין המינים בעידן הדיגיטלי – היבטים הלכתיים ופסיכולוגיים

מקרים רבים שמגיעים לרבנים ואנשי מקצוע ומציפים את סוגיית הממשק בין המינים. אומנם סוגיה זו הייתה מאז ומעולם סוגיה הלכתית...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

על השיטה בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול למעבר משיטת בחירות יחסיות-ארציות לשיטת בחירות אזוריות או אף לבחירות בשיטה הרובנית?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

'אחוז החסימה' בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול להקטנת 'אחוז החסימה', או שדווקא טוב ש'אחוז החסימה' ייוותר גבוה למדיי?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות...

הרב אליעזר איגרא

מאמרים

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה...

הרב שמואל אליהו

מאמרים

ושבתם איש אל אחוזתו-על מעגל העוני ועל דרך ההיחלצות ממנו

פרשת בהר היא אחת מהפרשיות המכילות כמות גדולה של מצוות 'חברתיות', מצוות אלו מקבלות משנה תוקף בדורנו בעידן בו כל נתינת...

הרב עמיצור אריאל

מאמרים

כבודם של ישראל

שתי רקטות התפוצצו בשטחים פתוחים בדרום המועצה האזורית אשכול. לא ידוע על נפגעים או על נזק. מדי פעם מרצדות את עינינו במבזקי...

הרב אייל בן דוד

מאמרים

הקטל בדרכים

המלחמה שגובה מאיתנו דמים יקרים, היא הקטל בדרכים. לצערנו מדי שבוע בשבוע אנו שומעים על אובדן חיי אדם. אובדן של אבות,...

הרב אייל בן דוד

מאמרים

קול דמי אחיך

1500 שבתות, יושב אח שלנו בבית הסוהר ומצבו הבריאותי קשה ודוקא במדינה הנחשבת ידידותית לנו

הרב יצחק גרינבלט

toraland whatsapp