אקטואליה בחברה

מאמרים

יחסים בין המינים בעידן הדיגיטלי – היבטים הלכתיים ופסיכולוגיים

מקרים רבים שמגיעים לרבנים ואנשי מקצוע ומציפים את סוגיית הממשק בין המינים. אומנם סוגיה זו הייתה מאז ומעולם סוגיה הלכתית...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

על השיטה בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול למעבר משיטת בחירות יחסיות-ארציות לשיטת בחירות אזוריות או אף לבחירות בשיטה הרובנית?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

'אחוז החסימה' בבחירות לכנסת

האם נכון לח"כים הדתיים לפעול להקטנת 'אחוז החסימה', או שדווקא טוב ש'אחוז החסימה' ייוותר גבוה למדיי?

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות...

הרב אליעזר איגרא

מאמרים

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה...

הרב שמואל אליהו

מאמרים

ושבתם איש אל אחוזתו-על מעגל העוני ועל דרך ההיחלצות ממנו

פרשת בהר היא אחת מהפרשיות המכילות כמות גדולה של מצוות 'חברתיות', מצוות אלו מקבלות משנה תוקף בדורנו בעידן בו כל נתינת...

הרב עמיצור אריאל

מאמרים

הנחיות הלכתיות לשבת בזמן מבצע 'צוק איתן'

מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של לוחמה מול האויב הפלשתיני, הזומם להשמידנו, ויורה חיציו בלא אבחנה. המורל הלאומי הגבוה הוא...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

מדליה בתחרות איגרוף קידוש ה

אלופת העולם באיגרוף תאילנדי: בוגרת אולפנה. נילי בלוק נוסעת בכל העולם ומנצחת באגרוף. האם יש במעשיה משום קידוש ה'?

הרב אייל בן דוד

מאמרים

'קמפיין בחירות' לרבנות הראשית

על דיין להתרחק מלקבל על עצמו משרה זו, ביודעו מיעוט ערך עצמו. הרמב"ם מתאר לנו את הנהגתם של חכמינו בקבלת משרת דיינות: "כך...

הרב אייל בן דוד