נישואים

מאמרים

התמודדות הלכתית עם שאלת הנאמנות הזוגית

במאמר זה המחבר סוקר מבוא לשאלת הנאמנות הזוגית, החל מהגדרה של נאמנות זוגית אידיאלית כפי שהיא מתפרשת במקורות חז"ל, וכלה...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

מהות ה'שבע ברכות' ומשמעותן להשתתפות אישה בברכות

מדוע צריך לברך במניין, מה הדין אם התחילו לברך ברכת חתנים בעשרה ויצאו חלקם, האם יוצאים ידי חובה באמצעות רמקול. האם מותר...

הרב צבי רייזמן

מאמרים

ברכת 'שהחיינו' בשעת הנישואין?

האם צריך החתן לברך 'שהחיינו' בשעת הנישואין?

הרב יועזר אריאל

מאמרים

לשדך הבנות

בין טו באב לבין יום הכיפרים אנו חוזרים שוב לחשוב על המחבר בין הזמנים השונים כל כך, שבהם היו בנות ישראל יוצאות ומחוללות...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

הושלמו ביקורות פתע לבדיקת הליך הרישום לנישואין

המשרד לשרותי דת ביצע בתקופה האחרונה שורה של ביקורות למועצות הדתיות במטרה לבחון את רמת השירות לאזרח. במסגרת הבדיקה נשלחו...

מאמרים

משפחה על סדר היום

בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי. אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת...

פורום חותם

toraland whatsapp