שירות צבאי לאומי

מאמרים

לשאלת גיוס בנות לצה"ל

האם אפשר לשקול מחדש את נושא גיוס הבנות לצה"ל, אם הצבא יאפשר להן להקפיד הקפדה מלאה במצוות, ולשמור על הצניעות הנדרשת - בלי...

הרב יועזר אריאל

toraland whatsapp