חברה ומשפחה

מאמרים

קבעת עיתים לתורה?

אלפי תלמידי בי"ס נמצאים זה כמה זמן כבר בימי החופש הגדול. קייטנות רבות נערכות עליהן הורים משלמים ממיטב כספם. יש מקומות...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

על האקדמיזציה בחינוך

מאמר זה מתמקד בנושא אחד, בזיקת החינוך לאקדמיה. הוא אינו עוסק כלל ביחס העקרוני למדע.

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הנסיעה ליום השואה העולמי

משלחת גדולה מאוד נוסעת למחנות ההשמדה בגרמניה, משלחת הכוללת מאות אנשים רמי מעלה, ושוב עולה השאלה של נסיעה לאותם המקומות,...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

מכתב הרבי מליובאוויטש בעניין נטיות הפוכות

בימים בהם נדונה לא אחת תופעת הנטיות ההפוכות הן בתקשורת והן בעולם ההלכה, מצ"ב מכתבו המפורט של הרבי מליובאוויטש בעניין...

הרבי מליובאוויטש

מאמרים

מניעת טביעות

בין חובות שהאב חייב לעשות לבנו, מופיע המשפט "ויש אומרים אף להושיטו בנהר". במקרים של טביעה, הדבר פוגע באדם בלא כל מוכנות...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

גנבת עבודות

תקופת הבחינות באקדמיה החלה ובמחקרים שנערכו התברר שאחוז הסטודנטים שמעתיקים עבודות גבוהה ביותר, ובנוסף מצטרפים מעתיקים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

לשדך הבנות

בין טו באב לבין יום הכיפרים אנו חוזרים שוב לחשוב על המחבר בין הזמנים השונים כל כך, שבהם היו בנות ישראל יוצאות ומחוללות...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

הושלמו ביקורות פתע לבדיקת הליך הרישום לנישואין

המשרד לשרותי דת ביצע בתקופה האחרונה שורה של ביקורות למועצות הדתיות במטרה לבחון את רמת השירות לאזרח. במסגרת הבדיקה נשלחו...

מאמרים

משפחה על סדר היום

בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי. אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת...

פורום חותם