חברה ומשפחה

מאמרים

מדליה בתחרות איגרוף קידוש ה

אלופת העולם באיגרוף תאילנדי: בוגרת אולפנה. נילי בלוק נוסעת בכל העולם ומנצחת באגרוף. האם יש במעשיה משום קידוש ה'?

הרב אייל בן דוד

מאמרים

לשון הרע, דבר נורא

קריקטורה של הצייר אלחנן בן אורי, בעקבות התאבדות פקיד משרד הפנים כפי שהופיע בעלון 'שביעי'

מאמרים

'קמפיין בחירות' לרבנות הראשית

על דיין להתרחק מלקבל על עצמו משרה זו, ביודעו מיעוט ערך עצמו. הרמב"ם מתאר לנו את הנהגתם של חכמינו בקבלת משרת דיינות: "כך...

הרב אייל בן דוד

מאמרים

הפעלת מזגן כאשר קר לחלק מהנוכחים

אנו על פתחו של הקיץ, וגלי החום מכינים אותנו להתמודדויות שונות. הצורך לקרר בימי החום מאוד משמעותי, אך פעמים נתקלים אנו...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו

רק לפני שבוע שמענו בחג השבועות את עשרת הדברות, ואת הדיבר 'לא תרצח', והנה פרשת הרצח בבאר שבע שבה ומטלטלת אותנו.

הרב אייל בן דוד

מאמרים

דף עמדה בנושא תיירות מרפא

סוגיית 'תיירות מרפא' מעלה שאלות כבדות משקל, מההיבט האתי וגם מהיבטים נוספים, כמו הסתמכות מערכת הרפואה הציבורית על מקורות...

פורום חות"ם

מאמרים

הצעת חוק להסדרת תקופת השכירות ולהגבלת העלאת דמי השכירות של דירות למגורים

עקרונית, ההלכה אינה מטילה פיקוח עקבי ורצוף על רמת המחירים בשוק.עם זאת, ההלכה קובעת כי על השלטון לעמוד על המשמר ולמנוע...

פורום חות"ם

מאמרים

וישימו עליו... מיסים...

אנו שומעים על גרעון הענק הקיים, והנה עומדות לנחות עלינו גזרות כלכליות חדשות, שכפי הנראה איש לא ינצל מהן. משפחות רבות...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

דף עמדה בנושא מתווה הקיצוץ המוצע בתקציב המדינה

עלותו הגבוהה של מבצע 'צוק איתן' עוררה צורך הכרחי בקיצוץ בסעיפי הוצאה אחרים בתקציב המדינה. הצעת הקיצוץ שמקדם משרד האוצר...

פורום חות"ם

toraland whatsapp