חברה ומשפחה

מאמרים

החופש בא לעבודה

חופש, נערים וילדים רבים יצאו לחופשה, אז מה עושים? יש המטיילים, יש קטיינות ועוד ועוד, ויש המחליטים לנצל את החופשה כדי...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

לשון הרע, דבר נורא

קריקטורה של הצייר אלחנן בן אורי, בעקבות התאבדות פקיד משרד הפנים כפי שהופיע בעלון 'שביעי'

מאמרים

הפעלת מזגן כאשר קר לחלק מהנוכחים

אנו על פתחו של הקיץ, וגלי החום מכינים אותנו להתמודדויות שונות. הצורך לקרר בימי החום מאוד משמעותי, אך פעמים נתקלים אנו...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

קול דמי אחיך

1500 שבתות, יושב אח שלנו בבית הסוהר ומצבו הבריאותי קשה ודוקא במדינה הנחשבת ידידותית לנו

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

דף עמדה בנושא תיירות מרפא

סוגיית 'תיירות מרפא' מעלה שאלות כבדות משקל, מההיבט האתי וגם מהיבטים נוספים, כמו הסתמכות מערכת הרפואה הציבורית על מקורות...

פורום חות"ם

מאמרים

הצעת חוק להסדרת תקופת השכירות ולהגבלת העלאת דמי השכירות של דירות למגורים

עקרונית, ההלכה אינה מטילה פיקוח עקבי ורצוף על רמת המחירים בשוק.עם זאת, ההלכה קובעת כי על השלטון לעמוד על המשמר ולמנוע...

פורום חות"ם

מאמרים

דף עמדה בנושא מתווה הקיצוץ המוצע בתקציב המדינה

עלותו הגבוהה של מבצע 'צוק איתן' עוררה צורך הכרחי בקיצוץ בסעיפי הוצאה אחרים בתקציב המדינה. הצעת הקיצוץ שמקדם משרד האוצר...

פורום חות"ם

מאמרים

עבודת ילדים בחופשת הקיץ

במאמר זה נבחן את השאלה האם ההלכה מחייבת את היהודי שומר התורה והמצוות לציית לחוק יותר מכל אדם אחר, ולדבוק בלשון החוק גם...

הרב אורי סדן

מאמרים

10,617 ימים שיהונתן פולארד בכלא האמריקאי

יהונתן אושפז לפני כשבועיים וחצי, לאחר שאיבד את הכרתו באופן מפתיע. זאת הפעם השביעית בשנים האחרונות שהוא מתאשפז, ומצבו...

הרב אשר מבצרי