אקטואליה ברפואה

מאמרים

השתלת קרנית

השנה האזרחית הסתיימה בשיא של השתלות איברים בישראל. 504 אנשים זכו לחיים חדשים. מה עמדת ההלכה בהשתלות איברים בכלל ובהשתלת...

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

האם יש תקווה לעקרה להיות אמא?

ישנן סוגיות הלכתיות שחוזרות שוב ושוב, לא בגלל שאין לפוסקי ההלכה הכרעה מעשית בהן, אלא בשל הנקודות הרגישות והקושי שהבעיה...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

הרב בורשטיין: במצבים מסוימים ניתן לקבוע את מין העובר

בכנס מכון פוע"ה, הוצגה עמדה הלכתית שנותנת היתר, בתנאים מסוימים, לבחירת מין העובר באמצעים מלאכותיים

מכון פועה

מאמרים

השתלת איברים - באילו מצבים זה מותר?

ההגדרה ההלכתית לתרומת איברים , וגם - מה קורה כאשר אדם המוגדר מת - חוזר לחיים האם 'מצבו' מאפשר תרומה?

הרב אייל בן דוד

מאמרים

הצורך בפיקוח הלכתי במעבדות הפוריות

בהפריה מלאכותית אל תוך מבחנה אין כמעט כל אפשרות של השגחה. במאמר זה ננסה לברר את היסודות ההלכתיים של הצורך בפיקוח כדי...

הרב בנימין דוד

מאמרים

הצעת החוק להמתת חסד: "פעילות שהייתה מקובלת בגרמניה הנאצית"

בהתייחסות ראשונה בכנסת, להצעת החוק של ח"כ שלח המעוניין לאפשר המתת חסד לחולים סופניים קובע הרב ד''ר הלפרין: "הדבר מהווה...

הרב ד"ר מרדכי הלפרין

מאמרים

אד יעלה מן הארץ

בחוק חדש שהוצע מעלים מציעיו את הרצון לאסור בחוק את יצור יצוא שיווק וכו' של סיגריות אלקטרוניות. מה הבעיה בכך? מדוע לאסור...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

בדיקות גנטיות לילודים – לא בכל מחיר

בוועדת המדע בכנסת, עלתה הצעת החוק שתאפשר לרופאים לבצע בדיקות גנטיות לילודים ללא מתן הסכמה מראש

פורום חותם

מאמרים

בעניין אם פונדקאית

פונדקאות? יש לדעת שלא כל דבר שאפשר לעשות מבחינה רפואית הוא כשר מבחינה הלכתית.

הרב דוב ליאור