רפואה והלכה

מאמרים

בדיקת 'מוך דחוק' לאחר השקיעה

כבר שקעה השמש, האם אישה ששכחה לעשות בדיקת 'מוך דחוק' יכולה לבדוק את עצמה בתנאי שעדיין לא צאת הכוכבים? הרב מאיר סלימן...

הרב מאיר סילמן

מאמרים

צום יום הכיפורים לנשים מעוברות

המפגש של נשים מעוברות עם צום יום הכיפורים מחייב התייחסות לפרטי פרטים של הלכה ורפואה. המאמר שלפנינו מקיף את הלכות אישה...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

הפלה טבעית

הפלות טבעיות מתרחשות בשכיחות של כ-60% מכלל ההריונות,אך ככל שההיריון מתקדם יותר, קטנים הסיכונים להפלה טבעית. במאמר נברר...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

סוגיית בחירת רופא ובחינת הצורך בפנייה לרופא הטוב ביותר

מערכת הרפואה בימינו גדולה ומפותחת לעין ערוך בהשוואה לימים עברו. עד כמה המטופל צריך להוציא מכספו עבור טיפול רפואי...

ד"ר ישראל כץ

מאמרים

מניעת היריון בבני זוג שלא קיימו 'פרייה ורבייה' – תגובה

בגיליונות 'אמונת עתיך' 113–114 דנו הרב אריה כץ, הרב אברהם סתיו והרב ד"ר איתמר ורהפטיג בשאלה אם מותר להשתמש באמצעים...

הרב עידו אאלבה

מאמרים

פרישה סמוך לווסת בעונת 'אור זרוע'

שאלה כידוע, יש לפרוש בעונת הווסת, בתאריכים המתאימים. הבנו שיש דעות שמחייבות פרישה אף עונה קודם לכן. כיצד יש לנהוג...

הרב עומר שפס

מאמרים

'פולטת שכבת זרע' בהזרעה תוך רחמית

הזרעה תוך רחמית (IUI – Intra-Uterine Insemination) היא טיפול שבמהלכו מוזרק זרע הבעל לתוך רחמה של האישה באופן מכני על ידי...

הרב מאיר סילמן

מאמרים

ברית מילה עִם סם הרדמה

השאלה אם מותר לעשות הרדמה למי שנימול נבדקת בשני מקרים: 1) במילת יהודי; 2) במילת נכרי המתגייר. יש לבחון בכל אחד מן המקרים...

הרב אורי בצלאלי פישר

מאמרים

בדיקות בהריון

האם השתדלות הרפואית היא חובה מבחינה הלכתית? מחברים המאמר סוקרים את הדעות בנושא בדיקות היריון.

הרב גבריאל גולדמן, הרב מנחם בורשטיין