טכנולוגיה ורפואה

מאמרים

ניתוחים פלסטיים וטיפולים לנוי

ניתוח פלסטי הוא מונח להתערבות רפואית, לרוב כירורגית, שמטרתה לשנות גודל, מראה או מבנה של איברים בגוף לצורך רפואי וגם שלא...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

'פסיק רישיה' בפעולה מצטברת

ב'שמירת שבת כהלכתה' הביא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאם אדם עושה פעולה מסוימת פעמים רבות, אף אם ברור שבחלק מהפעמים תיעשה...

הרב אליעזר טויק

מאמרים

הפעלת מצלמות גוף בשבת – מכתב

מענה בנושא הפעלת מצלמות המוצמדות לגוף השוטרים בעת תפקידם, וכן בעת משמרתם בשבת ומועדי ישראל, כאשר כל שוטר המגיע לזירה...

הראשון לציון הרב יצחק יוסף

מאמרים

תרומת ביצית מיהודייה לא ידועה

על החששות השונים העולים כתוצאה מתרומת ביציות

הרב אריה כץ

מאמרים

נשיאת מצלמות גוף על ידי שוטרים בשבת – מכתב

פעילות המשטרה בשבת היא צורך חיוני לשמירת הציבור, אך יש בפעילות זו גם צורך בשמירה על השוטרים שמידי פעם נקלעים למצבים...

הרב רמי ברכיהו

מאמרים

דימום בעקבות מיומה

לאישה יש מיומה, וזה זמן מה אינה מצליחה להיטהר לבעלה. האם דנים את המיומה כדם פצע, או שאין לה דין של מכה?

הרב יהושע וייסינגר

מאמרים

אימוץ ילדים

על תהליכי האימוץ בארץ הלכתית ומעשית, מחבר המאמר דן בסוגיות בנושא, אימוץ ילד גוי וגיורו, כיבוד אב ואם, אבלות על הוריו...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

הדלקת נר שבת חשמלי ('לינר') לפני הנחתו במקומו

הדלקת ה'לינר' נעשית באמצעות הכנסת הסוללה לפתח ייעודי הממוקם בתחתית בסיס הפמוט. לכן הדלקת הנר צריכה תמיד להיעשות...

הרב אליעזר טויק

מאמרים

הפרדת קרומי השק העוברי (סטריפינג) לקראת לידה – האם מטמאת?

מהן ההשלכות ההלכתיות האפשריות של הפרדת קרומי השק העוברי?

הרב אריה כץ