נושאים נוספים

מאמרים

הפרת הסכם עבודה עקב הקורונה

ההתמודדות עם נגיף הקורונה גרמה להפסקת פעילותם של מטפלות ומשפחתונים פרטיים, ועולה השאלה אם העובדים במקומות אלו מפסידים את...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

סמכות גוף שיפוטי להתערב בהחלטה שלטונית לצאת למלחמת רשות

כמקרה בוחן נדון בשאלה האם לסנהדרין ישנה סמכות למנוע ממלך ישראל יציאה למלחמת הרשות.

הרב אבישי בן דוד

מאמרים

"דמי חנוכה ו"השקעות כשרות"

חסכון לכל ילד ומסלול השקעה כשר.

הרב עמיצור אריאל

מאמרים

שכירות דירה – מהות, יצירה, תשלומים

הרב אהרן פלדמן במאמר הדן ביחס ההלכתי בין השוכר למשכיר התלוי בהגדרת השכירות.

הרב אהרן פלדמן

מאמרים

משטר אנושי- מצווה או גנאי

מהו המבט הנכון על המשטר האנושי – על הפוליטיקה? שאלת מקומה של הפוליטיקה ביהדות מעוררת מיד את סוגיית הניגוד בין מלכות האדם...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

התערבות צבאית בין-לאומית בלוב

מהם הכללים הראויים להתערבות צבאית בין-לאומית בענייניה הפנימיים של מדינה? מאמר זה הוא רק מבוא לדיון

הרב עדו רכניץ