תורה ומדינה

מאמרים

מינוי רבנים בארץ ישראל

הצעת חוק מינוי רבני ערים שעלתה לאחרונה מתמקדת בשתי נקודות מרכזיות: 1. הכפיפות של רב קהילה למועצת הרבנות הראשית. 2. חברי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

היחס לשלטון

בשנות הגלות הארוכות התפתח בעם ישראל יחס חשדני, ובצדק, לשלטון ובעיקר לזרועותיו, למשטרה ולצבא. השלטון היה זר, ובמקרים רבים...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

חסינות לראשי עם

לפי הצעת חוק שהועלתה במגעים להקמת ממשלה חדשה, החסינות לראש הממשלה ולשרים תוסר רק כאשר הכנסת תאשר זאת ברוב קולות. דבר זה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרבנות הראשית לישראל – מרבנות קהילות לרבנות קהל

מהו המבט שהתחדש בהקמת הרבנות הראשית? מהו מקור סמכותה? שכתוב מהרצאתו של הרה"ר, הרה"ג דוד לאו שליט"א, בכנס בנושא 'הנהגת...

הרב דוד לאו

מאמרים

צדקה ממלכתית (במשנתו של אמו"ר הרב יעקב אריאל)

"מדינת ישראל היא הקהילה היהודית הגדולה בעולם... היא אינה יכולה להסתפק בתפקיד של קיום מסגרת בטוחה לעם ישראל בלבד. עליה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מעמדם ההלכתי של בתי המשפט

מהו יחס ההלכה לבתי המשפט של מדינת ישראל? במאמר זה סוקר הרב עדו רכניץ את שיטתו של הרב יעקב אריאל שליט"א בשאלה זו, תוך...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

מדיניות הצדקה החברתית בהלכה

כרבנים, לא פעם אנו נשאלים מהי המדיניות הכלכלית - חברתית של התורה? האם החברה נושאת באחריות כל שהיא לרווחתו של הפרט, או...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

סמכות הממשלה להפקעת אדמות לצורך סלילת כבישים

האם מהתורה יש תוקף לממשלה להפקיע אדמות פרטיות לצורך רבים, או שמא יש בזה משום גזל ואסור לאנשים ישרים להנות מהפקעה זו

הרה"ג דב ליאור שליט"א

מאמרים

ה"תרבות הכלכלית" של מדינת ישראל

השאיפה הבסיסית הממשית לעצמאות מדינית, מתהווה בראש וראשונה בעצמאות הכלכלית שהיא הבסיס לעצמאות בתחומי החיים המפותחים...

הרב אליעזר אדלר

toraland whatsapp