כלכלה ומשפט

מאמרים

תיקון ליקויים בעבודתו של קבלן - החובה והזכות

מתי יש הצדקה לסלק קבלן מהעבודה. אמנם חלק מהמקורות שלהלן עוסקים בפועל ולא בקבלן, אולם הדעת נותנת שניתן להסיק מהם גם לגבי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

מקח טעות אף במחיר של ביטול מצווה

פעמים רבות דיני חושן המשפט משפיעים על קיום מצוותיה של תורה. יש לדון במקרה שבו המימוש של זכות ממונית תגרום לאדם להפסיד את...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

נאמנות לפסול לכהונה

המאמר שלפנינו עוסק במעשה לגבי נאמנות לפסול לכהונה

הרב שמעון ברוך הלוי גרבוז

מאמרים

טענת 'לא הבנתי' לאחר חתימה על חוזה

פעמים רבות עולה בבית הדין הטענה, 'חתמתי על החוזה אבל לא הבנתי' או 'לא התכוונתי' או 'לא שמתי לב'. בעקבות כך עולה טענת...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

בית דין קבוע – הגדרות והשלכות הלכתיות

להלן נעסוק בעיקר בהגדרת בית דין קבוע ובסמכויותיו, ונבדוק האם בית הדין ביישוב קהילתי דינו כבית דין קבוע.

הרב נתן חי

מאמרים

החזקת כלב תקיפה בבית

האם מותר לאדם להחזיק כלב תקיפה (המסוגל להרוג אדם) בתוך ביתו, להגנה מפני גנבים?

הרב דוד פנדל

מאמרים

שכר עבודה שלא צלחה

שאלה מצויה בבתי דין היא כיצד לקבוע שכר במקרה שפועל נשכר למלאכה ולא עלתה בידו. במקרה של הסכמים מפורשים וברורים, מה שנקבע...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

פועל שהזיק תוך כדי עבודתו

שכיר עובד עם כליו של בעל הבית. האם הוא נחשב שומר שכר של הכלים או שומר חינם שלהם? אם ארעה תקלה וכלי ניזוק, האם השכיר נחשב...

הרב אוריאל בנר

מאמרים

מקומו של מנהג המדינה בקביעת הנורמה ההלכתית

להלן נסקור את העקרונות שעל פיהן יש לקבוע אימתי קובע המנהג את הנורמה ההלכתית, ואימתי מתבטל המנהג מפני ההלכה

הרב שלמה אישון