הגדרת "מיעוט המצוי"

פרי שדרכו להתליע - חייבים לבודקו לפני האכילה. למה מתייחס המיעוט המצוי: האם לחביות או לארגזים, או לכל פרי בפני עצמו, או אולי לכל עלה בירקות עלים?

הרב שאול ישראלי זצ"ל | התורה והארץ ג'
הגדרת "מיעוט המצוי"

מיעוט מצוי - תערובת חמץ

בס"ד יום רביעי ל' סיון תשנ"א.

לכבוד מרן הרה"ג שאול ישראלי שליט"א

השלום והברכה!

נפסק בשו"ע (יו"ד סי' פד סעי' ח) שפרי שדרכו (מיעוט מצוי) להתליע - חייבים לבודקו לפני האכילה. התלבטתי למה מתייחס המיעוט המצוי: האם לחביות או לארגזים, או לכל פרי בפני עצמו, או אולי לכל עלה בירקות עלים? שהרי אפשר שבארגז שלם יש מיעוט המצוי של מתולעים, אך בכמות קטנה של פירות הנאכלת באותה סעודה אין מיעוט מצוי של מתולעים? והנפק"מ היא גדולה מאד, (למשל בתבלינים ששיעור האכילה הוא קטן מאד) בודאי שאין בו מיעוט מצוי.

ויעויין בשו"ת חת"ס (יו"ד סי' עז) שכתב שאף שיש רוב בחביות, אך רק מיעוט מצוי בכל פרי - מיעוט מצוי קרינא ביה.

אבקש מכת"ר להכריע בשאלה זו, ואודה לו מאד. 

בכבוד רב ובברכת התורה והארץ

יואל פרידמן

 

תשובת הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

ב"ה, ד' תמוז תשנ"ג, ירות"ו.

לכבוד הרב יואל פרידמן

שו"ב.

למכתבך מיום ל' סיון, א' דר"ח.

הראשונים שקבעו את ענין מיעוט המצוי (דוגמת שאלת הריאה) ומחייבים לכתחילה בדיקה, לא הזכירו בשום מקום האחוז שנקרא מיעוט המצוי, שבזה אין סומכים על הרוב, דוגמת בדיקת הטריפות, שאין חייבים בהם. ומזה נראה שאין להחמיר בכגון דא, אלא הדבר ניתן להכרעה לכל אחד לפי הרגשתו, שירחק הספק מלבו.

בברכת התורה והארץ שאול ישראלי  

toraland whatsapp