מתנות כהונה

מאמרים

'בית האוצר' ונתינת מעשר לאשת לוי ולבת לוי

'בית האוצר' מסדיר בצורה קלה ונוחה את נתינת המעשר הראשון ללוי בעת שאנו מפרישים תרומות ומעשרות. אחת ההנחיות של 'בית האוצר'...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מום באוזן הבכור

האם הבכורות יצאו לחולין משום שנעשה מום באוזנם או שמא אין זה חשוב כמום?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

ראשית הגז בימינו

מה עושים כשהמצווה מהתורה לתת לכהן את ראשית הגז, אך במציאות העכשווית הגז הוא חסר ערך?

מאמרים

על ברכה בשחיטה של בכור בעל מום

תשובת הרב יהודה הלוי עמיחי (אמונת עתיך 102, עמ' 20) לגבי ברכה בשחיטת בכור בעל מום צריכה לעניות דעתי כמה הבהרות.

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

בכור בזמן הזה

נשאלת השאלה עד מתי יש לשחוט את הבכור בעל המום?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הדלקת שמן תרומה טמאה בקבר יוסף

לבאים לציונו הקדוש של יוסף הצדיק הוצעה תרומה נכבדה של שמן טמא, שהחילו עליו שם תרומה גדולה ותרומת מעשר. שמן זה כשהוא טמא,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שימוש בשאריות שמן תרומה טמא

לעיתים כוהנים המקבלים כמות גדולה של שמן שרפה, מעמידים אותו בביתם לכמה חודשים, עד שמסיימים את כל הכמות שקיבלו. באופן זה...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

נתינת שמן תרומה טמאה לכוהן

המוסק זיתים ולאחר מכן עוצר את השמן בבית הבד, צריך להפריש תרומות ומעשרות מן השמן. שמן הזית מיוחד בכך שהוא כמעט המוצר...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp