פרשת השבוע

מאמרים

חסדי אבות לפרשת וירא

המוסר של אברהם אבינו אינו מוסר של עבדים מסכנים, הנפעלים מתוך חולשת נפש ע"י מציאות קשה ואכזרית. זהו מוסר הפועל על המציאות...

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp