נושאים שונים

מאמרים

מניצן תצא תורה

בהנהגת רבה של קהילת גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי, מוקם בימים אלה כולל שיעסוק בהלכות מדינה וציבור וינפיק ניירות עמדה מתוך...

ערוץ 7

מאמרים

כבוד האדם

ערך כבוד האדם, מהווה בסיס חשוב מאוד לחשיבותו של כל אדם כיחידה עצמאית - ייחודית הנותנת לו את המוטיבציה הפנימית לחיות...

גדעון נאור

מאמרים

צדק חברתי ובניין בית המקדש

<p>ישנו קשר אמיץ בין המצב החברתי-מוסרי של עמנו לבין בית המקדש, קיומו או חורבנו, חלילה.</p>

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

מה בין 'כאילו עשאום' במצוות התלויות בארץ לבין 'כאילו עשאום' בתורת חטאת

מדוע חשש משה רבנו בייחוד על מצוות התלויות בארץ ולא על כל המצוות כולן? מה בין תורת חטאת לתורת זרעים, מדוע אין העיסוק...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כוחה של טבריה – לימוד זכות על ישראל

לכל מקום ומקום בארצנו הקדושה יש מהות משלו, ומכונה הוא על פי מהותו. שני שמות נקראו לעיר הקודש טבריה ת"ו: בתנ"ך- רקת,...

הרב אמנון ויסבוים

מאמרים

החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת הבית בארץ ישראל

<p>מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו- במה שונה מלחמת מצווה שאין מתחשבין בטירדתו ובחוסר הריכוז של הלוחם? הרי...

הרב יאיר גנז

מאמרים

חנופת הארץ

<p>לאחרונה, מנסים להפריד בזהות הלוחמה בטרור עם מאבקנו על הארץ. בנכונות לוותר על חלקים מארץ ישראל תמורת הסכמים עם...

הרב דורון ותקין

מאמרים

מלחמה בטרור- הכרתת הרשעות מהארץ

יש מי שרואה בלוחמה בטרור אכזריות נגדית, ירידה לאותם נורמות התנהגות שלהם. אך אין זה כך. המטרה היא לא הרג לשם כוחנות...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

אמיתי בארץ המצוות, עלון הילדים לחודש אדר ב'

תשובה של הרב אהוד לשאלה בשביל מה מרדכי היה צריך להתגרות בהמן הרשע ולהכעיס אותו? קומקיס "שומרי הארץ" ומשחק המפעל מעשרוני