נושאים שונים

מאמרים

נתינת שמן תרומה טמאה לכוהן

המוסק זיתים ולאחר מכן עוצר את השמן בבית הבד, צריך להפריש תרומות ומעשרות מן השמן. שמן הזית מיוחד בכך שהוא כמעט המוצר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שימוש בשאריות שמן תרומה טמא

לעיתים כוהנים המקבלים כמות גדולה של שמן שרפה, מעמידים אותו בביתם לכמה חודשים, עד שמסיימים את כל הכמות שקיבלו. באופן זה...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הדלקת שמן תרומה טמאה בקבר יוסף

לבאים לציונו הקדוש של יוסף הצדיק הוצעה תרומה נכבדה של שמן טמא, שהחילו עליו שם תרומה גדולה ותרומת מעשר. שמן זה כשהוא טמא,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בכור בזמן הזה

נשאלת השאלה עד מתי יש לשחוט את הבכור בעל המום?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על ברכה בשחיטה של בכור בעל מום

תשובת הרב יהודה הלוי עמיחי (אמונת עתיך 102, עמ' 20) לגבי ברכה בשחיטת בכור בעל מום צריכה לעניות דעתי כמה הבהרות.

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ראשית הגז בימינו

מה עושים כשהמצווה מהתורה לתת לכהן את ראשית הגז, אך במציאות העכשווית הגז הוא חסר ערך?