כלאיים

כלאיים

איסור כלאים מחייב אותנו לשים לב לשתילה שלנו, בגינה ובשדה. לפניכם עזרים לשמירה על הרחקות הכלאים השונות.

toraland whatsapp