תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות

מדריכים ועזרים להפרשת תרומות ומעשרות, הנוסחים השונים, ההלכות, הסבר על ההפרשה, וכל מה שצריך כדי להפריש כדת וכדין.

toraland whatsapp