תרומות ומעשרות

מושגים בסיסיים

ביאור מושגים בסיסיים הנוגעים לכל תחום תרומות ומעשרות: תרומה, מעשר, תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר שני, וידוי מעשרות, טבל, טבל ודאי, גמר מלאכה ועוד.

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכתי ונוסח הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

לוח חיוב מעשר עני

שנת תשפ"א הינה השנה השישית משנות השמיטה, ולפיכך יש לתת בה מעשר עני במקום מעשר שני

ערלה

דף מידע בנושא ערלה

דף מידע בסיסי בנושא ערלה- הגדרת האיסור, על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

סרטון- מניית שנות ערלה לעצים שנרכשו ממשתלה

הדרכה של מכון התורה והארץ לרכישת עצים ממשתלה למנין שנות ערלה.

לקסיקון מושגי ערלה

ביאור תמציתי של 100 מושגים הקשורים בהלכות ערלה, הגדרת חלקי העץ הקשורים לעניין ערלה, הגדרת הפירות החייבים בערלה והגדרת המושגים ההלכתיים השונים

הפרשת חלה

סדר הפרשת חלה

סדר הפרשת חלה מפורט ומדוייק בצירוף הלכות חלה.

כלאיים

דף מידע בנושא כלאיים

דף מידע בסיסי בנושא כלאיים- סוגי הכלאיים, הגדרת האיסור על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

לקסיקון מושגי כלאיים

ביאור תמציתי של 100 מושגים הקשורים בהלכות ערלה, הגדרת חלקי העץ הקשורים לעניין ערלה, הגדרת הפירות החייבים בערלה והגדרת המושגים ההלכתיים השונים

טבלת-כנות

טבלאות צרופי כנות ורוכבים בעצי פרי, הדרים, עצי נוי וירקות

נטע רבעי

דף מידע בנושא נטע רבעי

דף מידע בסיסי בנושא נטע רבעי- הגדרת האיסור, על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

במעגל השנה

מדריכי הלכה ונוסחים שימושיים למצוות הנוהגות בזמנים מיוחדים בשנה ובמועדי ישראל

מצוות התלויות בארץ בארבעת המינים - וסדר נטילת לולב

מדריך הלכתי לבחירה נכונה של ארבעת המינים, כולל סדר נטילת לולב בנוסח ע"מ ובנוסח ספרד.

סדר נטילת לולב

סדר נטילת לולב בחג הסוכות, כולל הנחיות מעשיות, יהי רצון ונוסח הברכה

סדר הדלקת נרות חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה כולל מדריך הלכתי קצר

ברכת האילנות

נוסח ברכת האילנות כולל מדריך הלכתי קצר

סדר עירוב תבשילין

סדר עירוב תבשילין ליום טוב שחל בערב שבת.

מידע הלכתי לט"ו בשבט

מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם, כיצד נוהגים בט"ו בשבט שחל בשבת, ומה משמעותו של ט"ו בשבט לעניין ערלה ותרומות ומעשרות

toraland whatsapp