במעגל השנה

מדריך הלכה

דיני מתנות לאביונים

מדריך הלכתי קצר על מצוות מתנות לאביונים החלה בפורים, באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

זכר למחצית השקל

מדריך מתומצת ומעשי למנהג 'זכר למחצית השקל', זמן הנתינה, סכום הנתינה, מי צריך לתת ועוד. באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר...

מדריך הלכה

סדר עירוב תבשילין

סדר עירוב תבשילין ליום טוב שחל בערב שבת.

מדריך הלכה

ביעור חמץ

סדר בדיקת וביעור חמץ, כולל מדריך הלכתי קצר באדיבות "פניני הלכה" - הרב אליעזר מלמד.

מדריך הלכה

מכירת חמץ

דיני מכירת חמץ באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר מלמד, כולל רשימת מוצרים שיש בהם חשש חמץ ומה דינם.

מדריך הלכה

ברכת האילנות

נוסח ברכת האילנות כולל מדריך הלכתי קצר

מדריך הלכה

סדר הדלקת נרות חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה כולל מדריך הלכתי קצר

מדריך הלכה

סדר נטילת לולב

סדר נטילת לולב בחג הסוכות, כולל הנחיות מעשיות, יהי רצון ונוסח הברכה

מדריך הלכה

מצוות התלויות בארץ בארבעת המינים - וסדר נטילת לולב

מדריך הלכתי לבחירה נכונה של ארבעת המינים, כולל סדר נטילת לולב בנוסח ע"מ ובנוסח ספרד.

toraland whatsapp