הארץ ומצוותיה

מדריך הלכה

דף מידע בנושא כלאיים

דף מידע בסיסי בנושא כלאיים- סוגי הכלאיים, הגדרת האיסור על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

מדריך הלכה

לקסיקון מושגי כלאיים

לקסיקון מושגים בנושא כלאיים- חמישה קטגוריות שונות של איסורים בהם אסרה תורה לערבב מינים שונים בצורות שונות. והם: כלאי...

מדריך הלכה

לוח חיוב מעשר עני

שנת תשפ"א הינה השנה השישית משנות השמיטה, ולפיכך יש לתת בה מעשר עני במקום מעשר שני

מדריך הלכה

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכתי ונוסח הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכה

הלכות מעשר כספים

הלכות מעשר כספים מתוך פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד.

מדריך הלכה

דף מידע בנושא נטע רבעי

דף מידע בסיסי בנושא נטע רבעי- הגדרת האיסור, על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

מדריך הלכה

טבלת- כנות

טבלאות צרופי כנות ורוכבים בעצי פרי, הדרים, עצי נוי וירקות