תרומות ומעשרות

מדריך הלכה

לוח חיוב מעשר עני

שנת תשפ"א הינה השנה השישית משנות השמיטה, ולפיכך יש לתת בה מעשר עני במקום מעשר שני

מדריך הלכה

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכתי ונוסח הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכה

הלכות מעשר כספים

הלכות מעשר כספים מתוך פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד.

מדריך הלכה

מושגים בסיסיים

ביאור מושגים בסיסיים הנוגעים לכל תחום תרומות ומעשרות: תרומה, מעשר, תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר שני, וידוי מעשרות, טבל,...