תרומות ומעשרות

מדריך הלכה

לוח חיוב מעשר עני

פירות הגדלים בשנים שונות חייבים במעשרות שונים, כאן תוכלו לראות באיזה מעשר חייבים הפירות שלכם לפי סוג הצמח.

מדריך הלכה

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכתי ונוסח הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

מדריך הלכה

הלכות מעשר כספים

הלכות מעשר כספים מתוך פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד.

מדריך הלכה

מושגים בסיסיים

ביאור מושגים בסיסיים הנוגעים לכל תחום תרומות ומעשרות: תרומה, מעשר, תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר שני, וידוי מעשרות, טבל,...

toraland whatsapp