מדריכי הלכה

מדריך הלכה

סדר הפרשת חלה

סדר הפרשת חלה מפורט ומדויק בצירוף הלכות חלה.

מדריך הלכה

לקסיקון מושגי ערלה

ביאור תמציתי של 100 מושגים הקשורים בהלכות ערלה, הגדרת חלקי העץ הקשורים לעניין ערלה, הגדרת הפירות החייבים בערלה והגדרת...

מדריך הלכה

דף מידע בנושא ערלה

דף מידע בסיסי בנושא ערלה- הגדרת האיסור, על מה ואיפה הוא חל ומה דיניו. באדיבות ישיבת הכותל.

מדריך הלכה

מושגים בסיסיים

ביאור מושגים בסיסיים הנוגעים לכל תחום תרומות ומעשרות: תרומה, מעשר, תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר שני, וידוי מעשרות, טבל,...

toraland whatsapp