סרטוני המחשה וידע חוויתיים

סרטוני המחשה וידע חוויתיים

מחלקת מדיה במכון התורה והארץ מפיקה סרטונים חוויתיים להנגשת מצוות התלויות בארץ לציבור הרחב ולגילאים השונים

toraland whatsapp