מהי המטרה של בית הכנסת?

בית הכנסת מהווה חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה הדתית כיום, אולם מעניין לגלות שבימי בית שני בתי- כנסת שימשו למטרה אחרת מתפילה. מהי מטרה זו ומדוע לא שימשו לתפילה? אתם מוזמנים לצפות בסרטון שחושף עובדות מרתקות על תולדותיו של המבנה המרכזי כל -כך בחיינו. 

מערכת למעשה | אלול תשע"ח אורך הסרט: 3:27 דקות
toraland whatsapp