הסביבה בהלכה

וידאו

צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה

וידאו

שמירת הסביבה בישוב בני דקלים

תיאור תהליך הקמת הישוב בחבל לכיש תוך כדי הקפדה על שמירת הסביבה

וידאו

קיימות והתיישבות, האם הקונפליקט מחוייב המציאות

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג  

יצחק מאיר

וידאו

בניין 'שטחים ירוקים' ומצוות ישוב ארץ ישראל

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג

הרב יהודה זולדן

toraland whatsapp