שמיטה ב-2 דקות

וידאו

מנין שנות השמיטה - מתי השמיטה וכיצד מונים אותה?

מתי מנו את השמיטה הראשונה? ואיך נדע לחשב מתי שנת השמיטה? על מנין הרמב"ם והגאונים, וההשלכה של כך לימינו פרק תשיעי בסדרת...

הרב יצחק דביר

וידאו

חקלאות ישראלית - למה דווקא עכשיו?

למה דווקא לקראת השמיטה נזכרים בחקלאות היהודית? חשוב להקפיד על כך כל השנים! פרק שמיני בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב יצחק דביר

וידאו

מתי עציצים נחשבים כ'מצע מנותק'?

באלו תנאים עציצים נחשבים ל'מצע מנותק' ומותר לעשות בהן מלאכות בשמיטה? פרק שביעי בסדרת שמיטה ב-2 דקות להרחבה נוספת בנושא:...

הרב נתנאל אוירבך

וידאו

גם בימינו חובה לשמור שמיטה?

מה תוקף חיוב השמיטה בימינו? מדאורייתא? מדרבנן? או בכלל מנהג? ומתי היא תחזור להיות מן התורה? פרק שישי בסדרת שמיטה ב-2...

הרב יצחק דביר

וידאו

לא שתלתי עד טו באב, אז מה עכשיו?

לא שתלתי עד טו באב, אז מה עכשיו? פרק רביעי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב יצחק דביר

וידאו

מה יעשו החקלאים בשמיטה?

מה יעשו החקלאים בשמיטה? פרק חמישי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב נתנאל אוירבך

וידאו

מה צריך להספיק עד ט"ו באב

מה צריך להספיק עד ט"ו באב? פרק שלישי בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב נתנאל אוירבך

וידאו

האם תוספת שביעית רלוונטית גם היום?

האם תוספת שביעית רלוונטית גם היום? פרק שני בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב נתנאל אוירבך

וידאו

האדמה צריכה לנוח!

האם האדמה צריכה לנוח??? פרק ראשון בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הרב יצחק דביר

toraland whatsapp