שמיטה

וידאו

אוצר הארץ שיווק חקלאות יהודית למהדרין - מחזון למציאות

שיעור מתוך כנס מצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשעה

מר עמיר דור

וידאו

סוד הארץ

מצוות שנת השמיטה וערכיה

מכון התורה והארץ

וידאו

היתר המכירה היבטים קניינים על פי המשפט הישראלי

שיעור מתוך כנס מצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשעה

דר' חגי ויניצקי

וידאו

גיזום בשמיטה

מכון התורה והארץ

וידאו

מכירת קרקעות במדינת ישראל על פי ההלכה

שיעור מתוך כנס מצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ה

הרב מיכאל בריס

וידאו

נוי בשמיטה

סרט הדרכה לטיפול בגן הנוי בשנת שמיטה

מכון התורה והארץ

וידאו

מכירת הקרקעות בשמיטה תשעה

הרצאה מתוך הכנס הארצי השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ה של מכון התורה והארץ

מר שלמה קוסטינר

וידאו

מצות השמיטה מעידה על קדושת הארץ

תקציר מתוך הסרט סוד הארץ על ערכי השמיטה והלכותיה

מכון התורה והארץ

וידאו

מכירת המינהל, בעלי הקרקע והחוכר

הרצאה מתוך הכנס הארצי השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ה של מכון התורה והארץ

הרה"ג יעקב אריאל