תכנית לימוד בנושא מצוות התלויות בארץ

וידאו

האם עלים הנאכלים מוגדרים כפרי לענין ערלה?

ששיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

וידאו

דין ערלה במשתלות ודין עציץ שאינו נקוב

שיעור למדני בחיוב ערלה בעציץ שאינו נקוב עם השלכות מעשיות לגידול עצי פרי במשתלות

הרב יואל פרידמן

וידאו

נטיעה לסיג

שיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

וידאו

מהו עץ מאכל

שיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

וידאו

איסור שמיטה

שיעור עיוני בהלכות שמיטה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

חיוב שמיטה בזמן הזה

שיעור עיוני בהלכות שמיטה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

הגדרת מלאכת הזמירה בשביעית

שיעור עיוני בהלכות שמיטה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

הגדרת אקומי ואברואי

שיעור עיוני בהלכות שמיטה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

אוקמי פירא

שיעור עיוני בהלכות שמיטה

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp