חלה

וידאו

מעלת הפרשת חלה על ידי נשים ולכבוד שבת

שיעור עיוני בהלכות הפרשת חלה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

הפרשת חלה - מבוא

שיעור בהלכות הפרשת חלה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

הפרשת חלה נוסח ההפרשה והברכה

שיעור בהלכות הפרשת חלה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

קריאת שם חלה לפני סיום הלישה

שיעור בהלכות הפרשת חלה

הרב אהוד אחיטוב

וידאו

סוג העיסה החייבת בהפרשת חלה

שיעור עיוני בהלכות הפרשת חלה

toraland whatsapp