ערלה

וידאו

האם עלים הנאכלים מוגדרים כפרי לענין ערלה?

ששיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

וידאו

דין ערלה במשתלות ודין עציץ שאינו נקוב

שיעור למדני בחיוב ערלה בעציץ שאינו נקוב עם השלכות מעשיות לגידול עצי פרי במשתלות

הרב יואל פרידמן

וידאו

נטיעה לסיג

שיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

וידאו

מהו עץ מאכל

שיעור למדני בהלכות ערלה

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp