הארץ ומצוותיה

וידאו

הלכות ערלה - ערך חינוכי ממדרגה ראשונה

מוטי שומרון על הלכות ערלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

הלכות חלה - צירוף וחלוקת עיסות

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

נערכת למעשה

וידאו

הלכות חלה - שיעור הפרשת החלה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

הלכות חלה - הבחנה בין סוגי העיסה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

הלכות חלה - מרכיבי החלה ולישת העיסה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

הלכות חלה - כיצד מפרישים חלה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

וידאו

הלכות חלה - מצווה מיוחדת לאשה

הרב יואל פרידמן על הלכות חלה מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

משתלה כהלכה משתלת מרמלשטין

משתלת מרמלשטיין בגני טל היא המשתלה המפוקחת הראשונה והיחידה בארץ, המפוקחת בעניין ערלה וכלאיים, בשיתוף מכון התורה והארץ

וידאו

עושים סדר - כיצד סופרים שנות ערלה

סרטון הסבר קצר כיצד מונים שנות ערלה

משה הרשטיק