איש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

וידאו

התוועדות - סיום כנס "איש על העדה" הרב יעקב אריאל, הרב יהושע שפירא, יצחק מאיר

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

אתגרי הרבנות בדורנו - מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

הנהגות ופסיקות מתורת רבנו הרב יעקב אריאל - הרב יהושע שפירא

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

כיצד להשיב לשואל שאינו מקפיד על ההלכה? - הרה"ג מיכה הלוי

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

פסיקה רבנית בקהילה מעורבת - הרב נח ויז'ונסקי

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

"לא תגורו" בשאלות ציבוריות - הרה"ג שמואל אליהו

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית - הרב אליהו בלומנצוויג

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

וידאו

סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - הרה"ג אריה שטרן

שיעור שהעביר הרה"ג אריה שטרן באירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה

toraland whatsapp