הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תשע"ח

וידאו

מתכוננים לקראת חידון הארץ ומצוותיה

הכנות אחרונות לחידון הארץ ומצוותיה ה-3

מערכת למעשה

וידאו

חידון הארץ ומצוותיה תשע"ח

חידון הארץ ומצוותיה ה - 3 

מערכת למעשה

וידאו

חידושים בחקלאות ובהלכה

שיעור שהעביר האגרונום מוטי שומרון, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ  

מערכת למעשה

וידאו

נתינת מעשר עני - סקירה היסטורית

שיעור שהעביר הרב נתנאל אוירבך, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ  

מערכת למעשה

וידאו

כשרות עוף הבראקל

שיעור שהעביר הרב יהודה עמיחי, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

הרפורמה בענף הלול - רווחת העוף מול כלכליות הענף

שיעור שהעביר הרב דוד אייגנר, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

חיוב מעשר עני ואופן נתינתו בימינו

שיעור שהעביר הרב יעקב אריאל, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

הפתרונות למעשר בחברה תעשייתית - הערמה או לכתחילה

שיעור שהעביר הרב אביעד שמילה, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

חלוקת כספי מעשר עני 

שיעור שהעביר מר ישראל ליבמן מנכ"ל ארגון מקימי, בכנס השנתי של מכון התורה והארץ

19:16

  • 1
  • 2
toraland whatsapp