הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תשע"ט

וידאו

"ויין ישמח לבב אנוש" - היה מרתק!

בכנס השנתי שלנו הייתם? גם אם פיספסתם, הנה טעימה קטנה ממה שהיה שם. נתראה בעז"ה בכנס הבא!

מערכת למעשה

וידאו

נתינת מעשר עני מאז ועד היום

סרטו של משה הרשטיק

מערכת למעשה

וידאו

גדולה לגימה שמקרבת

שיעור שהעביר הרב דוד דודקביץ רב הישוב יצהר

מערכת למעשה

וידאו

היין של אבותינו

שיעור שהעביר פרופ' זהר עמר אוניברסיטת בר-אילן

מערכת למעשה

וידאו

חיפוי צמחי בכרם הגפן

שיעור שהעביר אורן בן סידון מנהל אגף אזור, משרד החקלאות

מערכת למעשה

וידאו

נגיעה ביין על ידי מי שאינו שומר שבת

שיעור שהעביר הרב יוסף צבי רימון

מערכת למעשה

וידאו

סתם יינם בבוצרת שנהוגה על ידי גוי

שיעור שהעביר הרב יעקב אריאל

מערכת למעשה

וידאו

שימוש בגידולי כיסוי בכרם

שיעור שהעביר הרב יהודה הלוי עמיחי

מערכת למעשה

וידאו

גמר מלאכת עשיית היין לתרומות ומעשרות

שיעור שהעביר הרב יואל פרידמן

מערכת למעשה

  • 1
  • 2
toraland whatsapp