הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תש"פ

וידאו

גמר מלאכה בייצור השמן ומשמעותו לתרומות ומעשרות

שיעור שהעביר הרה“ג אריה שטרן שליט“א, רב העיר ירושלים 

מערכת למעשה

וידאו

השלב הקובע את השנה בזיתי שמן

שיעור שהעביר הרב יהודה הלוי עמיחי שליט“א, ראש מכון התורה והארץ 

מערכת למעשה

וידאו

”תקוע אלפא לשמן“ - ייצור שמן למאכל, למאור ולמקדש בעת העתיקה

שיעור שהעביר פרופ‘ חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

מערכת למעשה

וידאו

התפתחות האגרוטכנולוגיה במטעי הזיתים והשפעתה על איכות השמן

שיעור שהעביר מר אהוד חנוך, ממ“ר ענף הזית במשרד החקלאות שה“ם

מערכת למעשה

וידאו

ברכה על שמן זית וברכה על דבר המזיק

שיעור שהעביר הרב יוסף צבי רימון שליט“א, ראש בית המדרש, המרכז האקדמי לב

מערכת למעשה

וידאו

ייצור וצריכת שמן זית בישראל כיום ומגמות לעתיד

שיעור שהעביר מר אורי יוגב, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים

מערכת למעשה

וידאו

אכיפת הכשרות על זיוף ועירוב שמנים בשמן הזית

שיעור שהעביר הרב רפאל יוחאי שליט“א, ראש המחלקה למניעת הונאה בכשרות ברה“ר לישראל

מערכת למעשה

וידאו

שמן מעצי זית הגדלים בשטחי יהודה ושומרון

שיעור שהעביר הרה“ג יעקב אריאל שליט“א, נשיא מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

toraland whatsapp