כנס צער בעלי חיים - תש"פ

וידאו

שימוש בבעלי חיים לצורך האדם

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, נשיא מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

בשר מבוסס תאים, בשרי או סתמי?

הרב דוד אייגנר, מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

צער בעלי חיים במשקים חקלאיים- מבט לעתיד

ד"ר סיוון לאקר, רפתנות מודעת, השלכות מעשיות לצער בעלי חיים מתוך מבט של תורה

מערכת למעשה

וידאו

בשר מבוסס תאים, מה זה?

פרופ' שולמית לבנברג דיקנית הפקולטה להנדסה ביו-רפואית וראש המעבדה לתאי גזע והנדסת רקמות בטכניון

מערכת למעשה

toraland whatsapp