סרטים

וידאו

פטל ואסנה

הכנס השנתי הכ"ד למצוות התלויות בארץ, התשע"ג פטל אוסנה ואוכמניות, סיווגם כאילן או ירק לעניין ערלה וברכות

הרב יואל פרידמן

וידאו

הגדרת אילן

שיעור למדני. הגדרת אילן חשובה להלכות רבות: ברכות, ערלה, כלאים, שמיטה ועוד. הרב יואל פרידמן מסכם את כל הנאמר בנושא מזמן...

הרב יואל פרידמן

וידאו

הפרשת תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות הלכה למעשה. הדגמה והסבר מפורט של נוסח ההפרשה.  

מכון התורה והארץ

וידאו

מצגת ללימוד הפרשת תרומות ומעשרות

המחשה של מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בעבר וכפי שהיא נוהגת היום למעשה

מכון התורה והארץ

וידאו

מעשר כספים

מכון התורה והארץ

וידאו

ההלכה והחקלאות המודרנית

ראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב

הרב יהודה הלוי עמיחי

וידאו

צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה