הרב דוד אייגנר

רב חוקר במכון התורה והארץ, עיקר התמחותו בשנים האחרונות הוא בעניינים ההלכתיים הנוגעים לענפי החקלאות בתחום בעלי החיים, רפתות, לולים וצאן. בוגר ישיבת מרכז הרב וגדל בצעירותו במשק חקלאי פעיל במושב כפר הרוא"ה של הפועהמ"ז. חיבורו והכרותו העמוקה עם ענייני המשק החקלאי ניכרים היטב בפעילותו ובדבריו בעל-פה ובכתב: בסיורי שטח, בהרצאותיו לחקלאים ואנשי מקצוע ובמאמריו בכתב העת "אמונת עתיך" של מכון התורה והארץ. בשנת תשע"ב יצא לאור בהוצאת המכון קונטרס 'הלכות גידול צאן', פרי עמלו של הרב, בהסכמתם של הרב יעקב אריאל והרב יהודה עמיחי. ייחודיותו של קונטרס זה הוא השילוב של היבטים מקצועיים והלכתיים באכסניה אחת, המהווים דגם לחיבור רציני בין עומק והיקף הלכתיים-למדניים עם ידע מקצועי נרחב. עורך של פרויקט האנציקלופדיה ההלכתית-חקלאית.

toraland whatsapp