הרב יהודה עמיחי - ראש המחלקה ההלכתית במכון התורה והארץ

הרב יהודה עמיחי - ראש המחלקה ההלכתית במכון התורה והארץ

מתגורר בקריית ארבע. לימודים בישיבת "מרכז הרב" בירושלים. בעל תעודת הסמכה "יורה יורה". משנת תשמ"ד עד תשמ"ט שימש כרב הישוב החקלאי "כרמל" בדרום הר חברון. בשנת תשמ"ט עד סוף תש"נ היה ראש ישיבת "אורות הנגב" בבית הגדי שליד נתיבות. בשנת תשנ"ד שימש כיו"ר ועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית לישראל. פירסם שני ספרים: 'תפילת דוד' על סידור התפילה מאת הגאון אליהו דוד רבינוביץ זצ"ל, וכן ספר 'נחלת אבות' מאת הגאון הרב פתחיה מנקין זצ"ל. כמו כן, ערך את ג' חלקי 'שבת הארץ' וכן 'חוקות הארץ', ספרי 'התורה והארץ'- ז' חלקים. ספרי 'הודאת הארץ', 'נטיעות הארץ', 'ביכורי הארץ', 'סוכת קטיף', וכן עריכה בחוברות 'אמונת עתיך'. משנת תשנ"ה ועד היום משמש כדיין בבית הדין לממונות בקרית ארבע וכן בבית הדין לגיור של הרבנות הראשית לישראל.

toraland whatsapp