האכלת חזיר

השאלה: שלום וברכה אני עובד בחווה אקולוגי בארה"ב, (מגדלים פירות, כרמים, בעלי חיים וכו') כחלק מהתפקיד אני אחראי לטפל ולאכיל את בבעלי החיים. יש בחווה פרות, כבשים, עופות וחזירים וכו', בחווה רואים כל הבעל החיים יש תפקיד אקולוגי למערכת אקולוגי של החווה וכו' אבל בסוף היום הם מוכרים אותם לבשר. האם מותר לי לטפל ולאכיל את החזירים כחלק מהעבודה שלי?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט ניסן תשפ"ד 15:16

בס"ד


שלום וברכה


חזיר אסור באכילה ולא בהנאה ולכן התירו לתתלפועלים גויים חזיר. אמנם השו"ע סי תט סעי' בפסק שאסור לגדל חזיר  בכלמקום, אבל זה איסור על המגדל בעל החזיר בגלל מעשה שהיה בימי הורקינוס ואריסטובלוס, אבל אין איסור לעובד להאכילשאינו בעל החזיר אלא עובד בחווה..בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי 

toraland whatsapp