חיוב ערלה במינים שונים

השאלה:

האם השיחים /עצים הבאים חייבים בעורלה ? דובדבן סידר ביי. גוג'וברי שחור. אוסנה פטל שחור

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ח' תמוז תשפ"ג 11:42

שלום וברכה

דובדבן חייב בערלה

גוג'י ברי - מחלוקת- לאשכנזים חייב, לספרדים פטור

אוסנה ופטל - פטורים מערלה

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp